Trafikken merkbart ned, men pengene i bomkassa klinger ...

Atlanterhavstunnelen opplevde markert trafikknedgang i november, og spesielt stor var nedgangen i elbil-trafikken. Men pengemessig står bomselskapet seg godt.