Så ikke forskjell på laks fra Driva og Surna

Falt i fisk: I fjor ble det drevet forskingsfiske med kilenot i Tingvoll- og Sunndalsfjorden. Nå viser det seg at det var umulig å skille genetisk om det var Driva-laks eller laks fra eksempelvis Surna som ble tatt.

Falt i fisk: I fjor ble det drevet forskingsfiske med kilenot i Tingvoll- og Sunndalsfjorden. Nå viser det seg at det var umulig å skille genetisk om det var Driva-laks eller laks fra eksempelvis Surna som ble tatt.

Artikkelen er over 6 år gammel

... men forskerne klarte å skille ut en del fisk med oppdrettsgener.

DEL

Skjellprøver av laks tatt i kilenot i Tingvoll- og Sunndalsfjorden skulle avsløre laksens avstamning. Slik gikk det ikke. Driva- og Surna-laksen var for genetisk like.

- Gjennom de genetiske analysene greide vi dessverre ikke å skille laksene ifra hverandre og identifisere hvilken elv de kom fra. Men vi greide å skille ut en del fisk med oppdrettsgener, forteller rådgiver Kjell-Magne Johnsen i Miljødirektoratets fiskeseksjon til Tidens Krav.

- Har dere noen forklaring på dette?

- Vi har noen teorier. Da ungfiskproduksjonen i Driva ble kraftig redusert som følge av lakseparasitten, så ble stammen også veldig sårbar for innblanding og krysning med både feilvandret fisk fra andre vassdrag og oppdrettsfisk.

Genetisk blanding

Opprinnelig var det klare genetiske forskjeller mellom laksen i de to elvene, men ulikhetene synes nå langt på vei å være utvisket.

Ifølge Johnsen vet vi også at det til tider har vært mye rømt oppdrettsfisk i Surna, som derfor kan ha blitt forandret siden 80-tallet. Han legger til at det ble satt ut en del smolt fra Surna i Driva.

- Det skjedde på grunn av at lakseparasitten Gyrodactylus salaris var oppdaget i Driva, sier Johnsen.

På den måten skjedde det trolig en sammenblanding av genetisk materiale.

Forsøksfiske

Det var i fjor at myndighetene iverksatte et spesielt forsøksfiske i Tingvoll- og Sunndalsfjorden basert på de eventyrlige fangstene som kilenotfiskerne i fjorden gjorde i 2012. Det ble da tatt 12–13 tonn laks med kilenot etter frislepp i fisket innenfor Krifast.

Dette ble begrunnet med at de viktigste vassdragene med avrenning til fjorden, herunder Driva, var infisert av lakseparasitt.

Fem kilenotfiskere sa seg villig til å være med på et forskingsfiske der de skulle levere skjellprøver av laksen mot å få utvidet fisketida fra én til to måneder.

På den måten ble det samlet inn skjellprøver fra totalt 366 laks. Formålet var å undersøke fra hvilke elver laksen kom ifra.

- Basert på tilgjengelig materiale og metodikk kunne det altså ikke skilles godt mellom dagens laks fra Driva eller Surna, konstaterer Kjell-Magne Johnsen.

Rømt oppdrettslaks

Skjellprøvene viste derimot at ni prosent av skjellprøvene stammet fra rømt oppdrettslaks. Dette tilsvarte 33 fisker.

Gjennom genetikkanalyse av 95 fisker, ble det i tillegg funnet ytterligere åtte oppdrettsfisker, mens fire individer mest sannsynlig var en krysning av oppdrettslaks og villaks.

Totalt ga dette en andel på 12–13 prosent oppdrettsfisk, noe Johnsen ikke karakteriserer som uventet eller ekstraordinært.

Resultatet av skjellprøvene fra Tingvoll- og Sunndalsfjorden skal nå benyttes til å vurdere fiskereguleringene i fjordsystemet fram mot fiskestart.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken