Her er det kjørt bort 900 lastebillass, men det blir fortsatt stengt

8.000 kubikk sand og masse er fjernet fra det rasutsatte punktet ved Fale. Det tilsvarer nærmere 900 lastebillass.