Russiske myndigheter vil be om et møte med barneminister Inga Marte Thorkildsen, etter at barnevernet i en nordmørskommune tok barna fra et russisk foreldrepar.

Lørdag var nyheten om barna som var tatt fra en russisk familie bosatt på Nordmøre hovedoppslag i sendingene til den riksdekkende russiske TV-kanalen ORT1.

I nyhetssendingen intervjues den fortvilte moren til barna etter at barna for noen uker siden ble plassert i et beredskapshjem.

Familien tok kontakt med konsulatavdelingen ved den russiske ambassaden i Oslo for å be om hjelp.

Til Tidens Krav sier Artjom Barkov ved konsulatavdelinga at de vil prøve å få til et møte med alle impliserte parter.

– Vå håper at både advokater, konsulatavdelinga og barnevernet kan møtes. Vi arbeider for å få til et slikt møte nå, sier Barkov.

Mora i familien er i TV-sendingen intervjuet over skype.

– Familien har det veldig vondt nå. Vi har aldri vært atskilt, ikke en eneste dag. Dette som foregår nå er et rent mareritt for oss, sier hun til russisk TV.

Høyere nivå

Ifølge TV-innslaget har russiske myndigheter lovt familien at de skal få hjelp i form av en av de beste advokatene i Norge.

– Vi har allerede gjort avtale med advokat for familien, sier Barkov til Tidens Krav.

Familien har også bedt om hjelp fra Pavlov Astakov, som har en jobb tilsvarende det norske Barneombudet.

– Nå jobber vi blant annet for at barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen skal bli personlig orientert om saken. Vi er enige med det russiske konsulatet om at vi vil prøve å arrangere et møte med Thorkildsen og ta saken opp på et høyere nivå, sier Astakov i nyhetsinnslaget.

Familien har bodd og arbeidet på Nordmøre i flere år, og har oppholdstillatelse til 2017.

Vil ikke kommentere

Rådmannen i den aktuelle kommunen vil ikke kommentere hvilke saker barnevernet i kommunen til enhver tid jobber med. Rådmannen har registrert at det har vært en sak på russisk TV, men er ikke kjent med innholdet.

Rådmannen er heller ikke kjent med at russiske myndigheter har kontaktet noen i kommunen.

Er ukjent

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet er ikke kjent med at russiske myndigheter har engasjert seg i barnevernsaken. Det sier statssekretær Kjetil Andreas Østling til Tidens Krav.

Departementet har for øvrig ingen rolle i enkeltsaker i barnevernet, og kan ikke kommentere eller gripe inn konkrete saker.

– Dersom vi får en henvendelse, vil vi se på den, sier Østling.

Barnevernloven gjelder alle barn som oppholder seg i Norge, uavhengig av nasjonalitet og statsborgerskap.