Tilrår ekstraordinært uttak av jerv i Sunndal og Surnadal

Rovviltnemnda i Midt-Norge mener at dersom det skal foretas ekstraordinære uttak av jerv til vinteren i Møre og Romsdal, bør det skje i Sunndal og Surnadal.