Fant sju jervkull her i fylket

Fram til 16. august har Statens naturoppsyn meldt inn 62 jervkull i forbindelse med årets hiregistrering av jerv over hele landet. Sju av kullene ble funnet i Møre og Romsdal.

DEL

Dette framgår av en melding som Rovdata nylig la ut på sine nettsider. Rovdata skal levere en samlet oversikt over verifiserte jervekull i Norge 1. oktober.

Per 16. august viste tellingen fire flere kull enn i fjor. 62 kull er for øvrig langt over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige jervkull i Norge.

Tre av de sju kullene i Møre og Romsdal er definert som antatt yngling mens fire betegnes som dokumentert.

I oversikten fra Rovdata er Sunndal ført opp med to ynglinger, Surnadal med to, mens Nesset, Rauma og Norddal har én yngling hver.

Etter vedtak fra Miljødirektoratet er det gjennomført hiuttak på 9 av de 62 jervekullene som er registrert i år, flere av disse på Nordmøre.

Artikkeltags