Åpner likevel for jervjakt

Rovviltnemnda ombestemte seg og tildelte fellingsløyve på en jerv i Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen.

Rovviltnemnda ombestemte seg og tildelte fellingsløyve på en jerv i Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Rovviltnemnda i Midt-Norge vedtok på sitt siste møte at det likevel skal tillates jakt på én jerv i Sunndalsfjella (unntatt øvre Sunndal) og Reinheimen.

DEL

Rovviltnemnda vedtok kvote for lisensfelling av jerv allerede i sitt møte 24. mai. Det ble da gitt en startkvote på 16 dyr, hvorav maksimalt åtte hunndyr, samt en reservekvote på fem dyr, hvorav tre kan være tisper.

Sunndalsfjella (eksklusive øvre Sunndal) og Reinheimen ble ikke gitt noen startkvote. Dette fordi målet om tre årlige ynglinger i dette området ikke er nådd. I år er det kun dokumentert to ynglinger her.

Det er imidlertid kommet ulike henvendelser til nemnda, ikke minst fra Rauma, der det bes om tildeling fra reservedyrkvoten. Det var denne muligheten Rovviltnemnda benyttet etter et forslag framsatt av nemndsmedlem Frank Sve.

Ellers vedtok nemnda å delegere myndighet til å tildele ytterligere dyr fra reservekvoten til nemndas leder, dersom startkvotene blir fylt i ett eller flere av kvotejaktområdene.

I Møre og Romsdal er det i så fall aktuelt å tildele dyr til prioriterte beiteområder, eksempelvis Trollheimen. Her er det i år dokumentert yngling både i Sunndal og Surnadal samtidig som det har vært to ynglinger i Oppdals del av Trollheimen.

Jervjakta startet allerede 10. september og varer til og med 15. februar.

I en annen sak i samme møte vedtok Rovviltnemnda også å anbefale at det gjennomføres ekstraordinære uttak av jerv dersom lisensfellingskvotene ikke fylles. I Møre og Romsdal mener nemnda at uttak i prioriterte beiteområder er aktuelt når det er påvist skade av jerv.

Artikkeltags