Utredning: Kristiansund gir Romsdalsaksen høyest nytteverdi

Samfunnsnytten med Romsdalsaksen er 700 millioner kroner høyere enn med Møreaksen. Hovedforklaringen er sparte reisetidskostnader for næringstransport fra og til Kristiansund.