Romsdalsaksen: - Ønsker ikke å bli bidragsyter til en så useriøs «utredning»

Romsdalsaksen har avvist å bidra med dokumentasjon til Statens Vegvesens vurdering av alternativer til Møreaksen. Begrunnelsen er at Statens Vegvesen region Midt er både bestiller og utfører av store deler av utredningen.