Ny vegvesen-utredning anbefaler fortsatt Møreaksen

Har vurdert både Romsdalsaksen og hyppigere fergefrekvens, men kommer til at Møreaksen fortsatt er beste alternativ for kryssing av Romsdalsfjorden.