MDG: – Klimaregnskap for kryssing av Romsdalsfjorden må få konsekvenser

MDG fikk gjennom at både Romsdalsaksen og Møreaksen skal ha et klima- og miljøbudsjett. Det kan få konsekvenser.