Fjellformasjonen Mannen og Veslemannen. I fellpartiet Veslemannen i Romsdalen er det store bevegelser og man venter et nært forestående ras i Området. NVE Åknes/Tafjord beredskap IKS står for overvåkning av fjellpartiet og har et betytelig anlegg på toppen. Det pumpes vann ned i i det rasutsatte området i den hensikt å fremprovosere et ras. Redigerer: Cornelius Poppe / NTB scanpix