Trodde ekskona hadde fått ny kjæreste, installerte avlyttingsutstyr for å avsløre henne

DEL

Mannen flyttet ut da kona hadde fortalt at hun ville skilles. Han hadde mistanke om at kona – som skulle bli ekskona – traff en annen mann, men hun nektet.

– Jeg ønsket å finne ut om hun traff en annen, og installerte derfor stemmeaktivert avlyttingsutstyr i boligen hennes, forklarte en romsdaling i 60-årene da han møtte i retten, tiltalt for ulovlig avlytting.

– Å bli avlyttet i eget hjem er sterkt integritetskrenkende, og kan skape stor utrygghet, skriver dommerfullmektig Andrea Christina Gundersen i dommen mot mannen.

Retten sluttet seg til aktors utsagn om at hjemmet skal være et fristed.

Mannen ble også dømt for fyllekjøring – uten gyldig sertifikat. Også da var ekteskapelige forhold en del av bildet.

Ifølge dommen hadde ekteparet vært uenige om en pc, og romsdalingen kjørte for å hente den.

– Jeg tenkte ikke over at jeg hadde drukket alkohol, forklarte mannen.

Ekskona ringte politiet, og prøver tatt rundt to timer etter kjøreturen viste at mannen hadde en promille på 2,05.

Romsdalingen ble dømt til fengsel i 36 dager, en straff som gjøres betinget under forutsetning av at han gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring.

Han må også betale ei bot på 57.500 kroner og fradømmes retten til å kjøre bil i to år.

Artikkeltags