ILA-utbrudd påvist i Aukra

Mattilsynet bekrefter nå at det var den fryktede fiskesykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA) som ble funnet ved MOWI Norway AS sitt oppdrettsanlegg i Aukra kommune i april.