Seks eiere gikk sammen om å få hogget ned 7.000 kubikk med skog

Av

Bonde Tore Simonset fant ut at han ikke hadde tid til å hogge skogen selv. Da fem andre skogeiere i området meldte seg på, ble det satt i gang stordrift i Rindalsskogen.