Et stort antall radmagre og utsultede hjorter måtte avlives i Aure.