Rekordlang helsekø

281.000 pasienter ventet på behandling ved siste årsskifte. Foto: Bjørn A. Hansen

281.000 pasienter ventet på behandling ved siste årsskifte. Foto: Bjørn A. Hansen

Artikkelen er over 7 år gammel

Aldri har så mange stått i reell helsekø i Norge. Over 281.000 pasienter ventet på behandling i spesialisthelsetjenesten ved siste årsskifte.

DEL

De kaospregede sykehusene i Oslo-området rapporterer størst økning.

Det viser nye tall publisert på Helsedirektoratets hjemmesider. Ifølge tilgjengelig statistikk fra Norsk Pasientregister har køen aldri vært lengre siden foretaksmodellen ble innført i 2002.

Den forrige rekorden ble satt i 3. tertial 2010 med 280.207 ventende.

Antall ventende var på et høyere nivå rundt år 2000, men senere rydding i listene viste at mange den gang ikke var reelt ventende.

Flest i Helse Sør-Øst

Av de 281.598 som venter nå, var hele 153.861 hjemmehørende i Helse Sør-Øst. Det er en økning på ca. 11.000 siden forrige årsskifte. Økningen er størst ved Ahus (ca. 6200) og Oslo Universitetssykehus (ca. 4000), selv om de to sykehusene aldri har behandlet så mange pasienter som i fjor.

– Antall ventende gir et øyeblikksbilde, men flere ventende alene representerer ikke nødvendigvis et problem så lenge det ikke påvirker ventetiden, sier seiniorrådgiver Eva Kulsetås Håndlykken i Norsk Pasientregister.

Ventetiden er redusert

Ventetiden for rettighetspasientene har gått ned i alle sektorer i 2011 sammenliknet med 2010. I gjennomsnitt ventet disse pasientene 63 dager før de fikk igangsatt helsehjelp. I 2010 var ventetiden 69 dager.

Antall ventende i Helse Sør-Øst har spesielt tiltatt gjennom sommeren og høsten. Siden 1. tertial 2011 er det blitt over 21.600 flere ventende i Helse Sør-Østs opptaksområde. Ca. 11.000 av disse har kommet til køen ved Oslo universitetssykehus.

Mens antall ventende i Helse Nord og i private helseforetak har holdt seg relativt stabilt gjennom 2011, har både Helse Vest og Helse Midt-Norge greid å ta ned ventelistene med om lag 5000 pasienter hver.

Du kan finne mer detaljerte ventelistetall på nettsiden til Helsedirektoratet

Artikkeltags