Ekspertutvalg utelukker Brevik som sted for avfallsdeponi

RAUSAND: Utvalget har vurdert flere steder for etableringen av et avfallsdeponi, i tillegg til Brevik. Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal ses på som et alternativ.

RAUSAND: Utvalget har vurdert flere steder for etableringen av et avfallsdeponi, i tillegg til Brevik. Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal ses på som et alternativ. Foto:

Av

Et ekspertutvalg mener Brevik kan utelukkes som et alternativ for deponi for farlig avfall. – Full seier for Brevik, sier Porsgrunn-ordfører Robin Kåss.

DEL

– Dette er en full seier og en gledens dag for alle i Grenland, sier Kåss.

Dagens deponi på Langøya er fullt i 2022. Miljødirektoratet ga i november i fjor grønt lys for lagring av uorganisk farlig avfall i Dalen gruver i Brevik i Porsgrunn. Dette har møtt betydelig lokal motstand i Porsgrunn og nabokommunen Bamble.

Regjeringen nedsatte et ekspertutvalg om farlig avfall i april i år. Utvalget la mandag fram sin vurdering.

Utelukker Brevik

Mye av årsaken til at utvalget utelukker Brevik som alternativ, er at sementprodusenten Norcem har besluttet videre drift i Dalen gruver.

– Det lå som en grunnleggende premiss i den opprinnelige utredningen at man så på ledige gruverom, der det var avsluttet drift. Når det finnes andre alternativer, bør man heller konsentrere seg om å tilrettelegge for at de blir en realitet, sier utvalgsleder Ingrid Riddervold Lorange.

Utvalget peker i stedet på Raudsand i Nesset i Møre og Romsdal, fjellmassivet Mulen i Odda i Hordaland og Jordalsnuten i Gudvangen i Sogn og Fjordane.

Det er ikke gjennomført en dyptgående analyse av Odda og Gudvangen, understreker Lorange.

– Men det er seriøse aktører som har jobbet fram disse alternativene, og vår vurdering er at dette er reelle og solide initiativer, sier hun.

– Umulig med statlig regulering nå

Ordfører Kåss er fornøyd med at det pekes på andre alternativer enn Brevik

– Uavhengig av hva slags påfunn regjeringen kommer med nå, så vil det være umulig for dem, med dagens lovverk, å bruke statlig regulering i Brevik etter en slik rapport, sier han.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) understreker at det ikke ligger noen beslutning om statlig regulering. Han sier at de tar med seg utvalgets anbefalinger i det videre arbeidet.

– Dette er en tydelig anbefaling fra utvalget, men det er et sett av anbefalinger. Både hvordan man kan få ned mengden farlig avfall og hvordan man kan etablere et marked for tilstrekkelig deponikapasitet for farlig avfall, sier han.

Les også: Nabokommunene er provosert: Vil gå rettens vei for å stanse deponi om nødvendig

Artikkeltags