Protesterer mot mellomlagring av masser på Raudsand

Norges Miljøvernforbund har klaget på vedtaket i Nesset kommune om å tillate mellomlagring av 30.000 tonn lettere forurenset masse på Raudsand.