Rapport avslører trønderranet

Sykehuset i Kristiansund og de andre delene av Helse Møre og Romsdal har fått for lite i forhold til sykehusene i Trøndelag viser ny rapport.

Sykehuset i Kristiansund og de andre delene av Helse Møre og Romsdal har fått for lite i forhold til sykehusene i Trøndelag viser ny rapport.

Artikkelen er over 7 år gammel

Ny rapport bestilt av fylket påviser underfinansiering av helseforetaket. Les hele rapporten.

DEL

En kritisk rapport fra Oslo Economics anslår at en mer rettferdig fordeling av pengene innenfor Helse Midt-Norge ville gitt 300 millioner kroner ekstra til Helse Møre og Romsdal neste år.

Et enstemmig fylkesutvalg i Møre og Romsdal ber nå om at Helse Midt-Norge behandler innspillene i den nye rapporten på en grundig måte og tar dem inn i følgeevalueringen av den omstridte inntektsmodellen.

Les hele rapporten fra Oslo Economics.

Alle dokumentene fra fylkesutvalget finner du på nettsidene til fylkeskommunen.

– Underfinansiert

Det økonomisk utpinte helseforetaket står midt i en budsjettprosess der de mangler 171 millioner kroner på å drive i balanse i 2014. Som følge av krisen er det blant annet lansert forslag om dype kutt i driften av barneavdelingen ved Kristiansund sjukehus.

Både ansatte og politikere i Møre og Romsdal mener sykehusene her i fylket er underfinansiert etter omfordelingen av 133 millioner kroner til St. Olav og Helse Nord-Trøndelag i 2012, på folkemunne kalt trønderranet.

Fylkeskommunen bestilte rapport

Møre og Romsdal fylkeskommune er også på banen i kampen for et mer likeverdig helsetilbud. Fylkeskommunen har brukt 300.000 kroner på å få modellen vurdert av et eksternt ekspertmiljø. Oslo Economics har blant annet sammenlignet modellen med hvordan pengene fordeles i andre regioner.

Flere av funnene er avslørende – og konklusjonene kritiske. Blant annet skriver de at Helse Sør-Øst og Helse Nord har i motsetning til Helse Midt-Norge utredet hva forskning faktisk koster. Hvis Helse Midt hadde lagt seg på samme finansieringsmodell som disse to regionene, ville det alene ført til en omfordeling av 250 millioner kroner til Møre og Romsdal.

Usikkert estimat

Oslo Economics understreker imidlertid at det er usikkert i hvilken grad effekten av endringene vil overlappe hverandre, slik at alle millionbeløpene ikke kan summeres.

«Basisbevilgningen til Helse Møre og Romsdal vil sannsynligvis ikke endre seg med mer enn i størrelsesorden 10 prosent (om lag 300 millioner kroner i 2014)», konkluderer økonomene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken