Provosert av bondelaget

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

– Gyro-problemet løses ikke ved at Norges Bondelag vil ha staten til å betale kampen mot lakseparasitten samtidig som de vil selge eksklusiv fiskerett til engelske lakselorder framfor allmennheten.

DEL

Det sier informasjonssjef Espen Farstad i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) til Tidens Krav. Han og NJFF er kraftig provosert over utspillet fra Norges Bondelag.

NJFF står bak

Ifølge Farstad er det NJFF som står bak kravet som politikerne nå støtter om at elveeierne må selge minst 50 prosent av fiskekortene til allmennheten i de elvene hvor staten nå er villig til å bruke penger på å bekjempe lakseparasitten.

Samme prinsipp ble benyttet da NJFF i sin tid sto i bresjen for å kjempe igjennom årlige statstilskudd på mer enn 100 millioner kroner til kalking av sure vassdrag.

– NJFF blir ikke med på å kjempe fram mange titalls millioner fra staten til gyro-kampen hvis det er slik at elveeierne er de eneste som skal ha glede og nytte av dette ved å drive eksklusivt salg av fiske til utlendinger eller de pengesterke. Skal storsamfunnet satse, må vi få noe tilbake i form av at vi sikrer fiskerett for allmennheten, sier Farstad.

– Bør ta ut søksmål

Farstad mener at Norges Bondelag snarest bør ta ut søksmål mot Akvaforsk og norske kraftverkseiere.

Dersom det er slik at Norges Bondelag er av den oppfatning at det er Akvaforsk på Sunndalsøra og norske kraftverk som står bak spredningen av gyro-smitten og at det er forurenseren som bør betale for oppryddingen, burde de for lengst gått rettens vei.

– De har i så fall krav på erstatning for tapene de er påført og kan samtidig kreve at Akvaforsk og kraftverkseierne dekker kostnadene til å bekjempe lakseparasitten, sier Farstad.

Har en dårlig sak

Når det ikke er gjort fra Bondelaget side, antar han det skyldes at de selv ser at de har en dårlig sak. Faktum er nemlig at verken Akvaforsk eller kraftverkene den gang ante noe om lakseparasitten.

– Utsettingen av smittet yngel, skjedde i god tro og ut fra de beste intensjoner om å styrke villaksbestandene, sier Farstad . På vegne av NJFF ber han nå om at Bondelaget går med på politikernes ønsker om å sikre fiskerett for allmennheten i bytte mot penger til å bekjempe parasitten.

– Står vi ikke sammen i denne kampen, er jeg redd det spøker stygt for den norske villaksen, avslutter Espen Farstad.

Artikkeltags