Ekteskapsalderen er 18 år i Norge, men dagens lovgiving åpner for at mindreårige mellom 16 og 18 år kan få dispensasjon for å gifte seg. Det skal det nå bli slutt på.

– Vi ønsker å gi et tydelig signal, også internasjonalt, om at vi ikke aksepterer at mindreårige gifter seg i Norge, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) til NTB.

Forslaget om endringer i ekteskapsloven vil bli lagt fram i statsråd fredag. Alt tyder på at det i etterkant vil bli enstemmig vedtatt av Stortinget. Lovforslaget har vært på høring, og ingen av høringsinstansene gikk imot forslaget om en absolutt 18-årsgrense.

Ble nedstemt

Så sent som 6. mars ble imidlertid et representantforslag fra Ap om å forby barneekteskap avvist av Stortinget. SV, Rødt, MDG og Sp stemte for, men regjeringspartiene og KrF sørget for at det ikke fikk flertall.

– Det fins kompliserte lovspørsmål og det fins enkle lovspørsmål, og dette er et veldig enkelt lovspørsmål, sa en skuffet Ap-nestleder Hadia Tajik til Dagbladet dagen etter.

Årsaken til KrFs og regjeringspartienes nei til Ap-forslaget var at et noenlunde likelydende forslag alt var ute på høring. De framholdt at forbudet ville stå sterkere juridisk dersom lovendringen gjennomgikk ordinær saksbehandling.

Nå blir lovendringen uansett gjennomført, noe barne- og likestillingsministeren mener er svært viktig, selv om det de senere årene har vært få dispensasjoner fra regelverket.

Viktig endring

– Å gifte seg er en avgjørelse med store personlige og rettslige konsekvenser, og ekteskapsalderen bør være den samme som myndighetsalderen, sier Helleland.

Hun mener Norge dessuten har et internasjonalt ansvar for å gå foran med et godt eksempel og sikre barn retten til å bestemme over eget liv og egen kropp.

– Vi vet at ekteskap som inngås i ung alder, kan ha negative konsekvenser for dem det gjelder. I mange land ser vi at barn og unge opplever tapt skolegang, fratatt barndom og et liv med tvang, anfører statsråden.

Regjeringen vil også gi ektefeller rett til å kreve ekteskapet oppløst uten forutgående separasjon eller samlivsbrudd, dersom det er inngått i strid med 18-årsgrensen. I tillegg foreslås det å gi fylkesmannen rett til å reise sak for å få ekteskapet oppløst, dersom ektefellene selv ikke gjør det.