Vil legge ned flere lensmannskontor

Kjell Arne Hestad og Marianne Frøland leder arbeidet med politireformen.

Kjell Arne Hestad og Marianne Frøland leder arbeidet med politireformen.

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Møre og Romsdal politidistrikt sendte ut i dag en pressemelding angående politistrukturen i fylket. En arbeidsgruppe har fått mandat til å levere en anbefaling hvordan strukturen skal være i framtiden i fylket. Dette gjelder i stor grad lensmannskontorene i fylket.

Se kartet nederst i saken for anbefalt politistruktur.

For Nordmøre sin del anbefaler arbeidsgruppa at lensmannskontorene i Sunndal, Aure og Surnadal får fortsette, samt at politistasjonene i Ålesund, Molde og Kristiansund består. Det betyr at lensmannskontorene i Halsa, Smøla, Averøy, Eide og Gjemnes vil forsvinne.

Les også: Lover bedre tjenester

Samarbeid

- Nye måtar å arbeide på vil vege opp for dei lokale ulempene ved å slå saman nokre av lensmannskontora. Ein del av poenget med nærpolitirefoma er at vi skal legge opp arbeidet på nye måtar. Vi skal vere meir ute på hjul, gjere meir av etterforskingsarbeidet  på staden og korte ned saksbehandlingstida. Samstundes skal vi profesjonalisere samarbeidet med kommunane gjennom politiråd og eigne politikontakter for mellom anna å målrette det førebyggande arbeidet lokalt, seier politiinspektør Kjell Arne Hestad i en pressemelding.

Argumentet er at kontorene i dag ikke klarer å gjennomføre oppgavene sine på en tilfredsstillende måte.

"I enkelte sammenhenger må tjenesteenhetene kunne håndtere større saker og prosjekter som går over tid. Dette er vanskelig med mange og små enheter hvor de enkelte har ansvar for resultatet i sin egen enhet. Dagens struktur bidrar i for liten grad til at enhetene har tilstrekkelig med ressurser med riktig kompetanse til å yte fullverdige tjenester til enhver tid", heter det i utredningen.

Høringsrunde

Politimester i Møre og Romsdal, Ingar Bøen, vil ikke kommentere innholdet i anbefalingen fra arbeidsgruppa.

Arbeidsgruppas anbefaling vil nå bli lagt ut på høring i seks uker. Politiet vil arrangere en høringskonferanse i Ålesund den 4. november. Politiet i Møre og Romsdal sender sin endelige anbefaling til Politidirektoratet den 15. desember.

I den samme pressemeldingen understreker Bøen at politiet i sitt arbeid ikke har kunne tatt stilling til hvordan kommunegrensene kan komme til å se ut, med tanke på kommunereformen. Bøen sier at når endelige kommunevedtak ligger klare kan politiet ende opp med å gjøre justeringer i sin egen struktur.

"Ved å samle politiressursene på færre tjenestesteder i de nye tjenesteenhetene vil man legge til rette for større fagmiljø. Særlig vil nok de som jobber på de minste tjenestestedene dra nytte av dette i et lengre perspektiv. Utvikling av fagmiljø vil gi synergieffekter og bidra til en samlet bedre utnyttelse av ressursene samtidig som publikum vil få bedre kvalitative tjenester", heter det i politiets utredning.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken