Valg av by kan ikke ankes

Ingar Bøen blir ny politimester.

Ingar Bøen blir ny politimester.

Artikkelen er over 4 år gammel

Mulig å klage på plassering av lensmenn, men ikke på plassering av politimester Bøen.

DEL

Som ventet ble Ingar Olav Bøen i dag utnevnt som politimester i det nye Møre og Romsdal politidistrikt.

Les også: - Har søkt uavhengig av tjenestested

Politidirektoratet skal nærmere jul ta den kontroversielle beslutningen om hvor i fylket han skal ha sete - Kristiansund eller Ålesund. Men når beslutningen er tatt, er det ikke mulig å anke den inn for Justisdepartementet.

Kan påklage lensmannskontor

Stortinget har gjennom sin behandling av nærpolitireformen gitt tilslutning til at Politidirektoratet får fullmakt til å beslutte administrasjonssteder i de nye politidistriktene. Klageadgang er ikke omtalt i proposisjonen.  Politidirektoratet er også gitt fullmakt til å beslutte sammenslåing av tjenestesteder, som for eksempel lensmannskontorer. I dette tilfellet skal imidlertid den enkelte kommune som berøres av strukturendring, kunne påklage Politidirektoratets beslutning. Justis- og beredskapsdepartementet er klageinstans.

- Spiller en mer strategisk rolle

Tidligere har det vært en oppfatning i deler av det politiske miljøet at Politidirektoratets beslutning om flytting av et stort antall arbeidsplasser kan ankes, men det er ikke tilfelle. Departementet forklarer forskjellsbehandlingen med at tjenestestedene skal ivareta innbyggernes behov for kontakt med politiet utover kontakt per telefon, mens administrasjonsstedene spiller en mer strategisk og administrativ rolle og er dermed stedsuavhengig med tanke på publikum.

- Det er noe av bakgrunnen for at ulike prosesser for avgjørelse av de to spørsmålene. Videre har POD gjennomført en høringsprosess der blant annet kommunene har hatt anledning til å komme med høringsinnspill og dermed belyse forhold som eventuelt ikke har vært tilstrekkelig vektlagt i Politidirektoratets opprinnelige forslag. Departementet har tillit til at Politidirektoratet fatter sin beslutning på et solid grunnlag, skriver Justisdepartementets kommunikasjonsenhet i en epost til Tidens Krav.

Les også disse sakene om politireformen:

Vestbase krever lokal tilstedeværelse

Kom Vekst slakter sokkelutredning

Kristiansund får politimester-støtte fra Romsdal 

- Argumentasjon bygd på følelser

Høyrelagene på Nordmøre står samlet bak Kristiansund 

POD får gjennomgå

Vil la fylkestinget behandle politimestersaken 

Ny politimester

Ingar Olav Bøen er cand. jur. i tillegg til at han har Politiskolen. Bøen har vært konstituert som politimester i Sunnmøre politidistrikt siden september 2014. Bøen har tidligere bl.a. vært politiinspektør i Sunnmøre politidistrikt, statsadvokat i Møre og Romsdal/Sogn og Fjordane statsadvokatembeter, dommerfullmektig i Ålesund byrett og konsulent ved Møre og Romsdal fylkesskattekontor.

Bøen har tidligere har gjort det klart for Politidirektoratet at hans kandidatur til stillingen gjelder uavhengig av hvor i fylket politimestersetet havner, ifølge ham selv.

Fire av ti nye politimestre er kvinner

Bøen er av ti nye politimestre som fredag ble utnevnt av Kongen i statsråd, fire av dem er kvinner. I og med at Ole Bredrup Sæverud i Troms og Hans Sverre Sjøvold i Oslo, som heretter også skal omfatte Asker og Bærum, fortsetter i stillingene i de utvidede politidistriktene fra nyttår, vil fasiten være at bare hver tredje politimester vil være en kvinne.

- Politimesterne vil ha en avgjørende rolle når fremtidens politi skal formes. Større og færre politidistrikt stiller også nye krav til politimesterrollen, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Åremålsutnevnelsene gjelder for seks år.

Den nye nærpolitireformen fører til at dagens 27 politidistrikter skal slankes til 12 fra 1. januar neste år. Det ble lyst ut nye politimesterstillinger i ti av de nye politidistriktene:

  • Finnmark, Ellen Katrine Hætta.
  • Nordland, Tone Elisabeth Vangen.
  • Agder, Kirsten Marie Lindeberg.
  • Sør—Vest (Rogaland og Hordaland og Sunnhordland), Hans Vik.
  • Trøndelag, Nils Kristian Moe.
  • Vest (Hordaland og Sogn og Fjordane), Kaare Kjølberg Songstad.
  • Innlandet (Oppland og Hedmark), Johan Brekke.
  • Møre og Romsdal, Ingar Olav Bøen.
  • Sør—Øst (Telemark, Vestfold, Buskerud), Christine Fossen.
  • Øst (Follo, Romerike og Østfold)—Jon Steven Hasseldal.

Artikkeltags