Avisen har gått gjennom de ulike departementenes egne forslag til statsbudsjett og funnet fram lønn, bonuser, godtgjørelser og pensjon til alle lederne.

Tre av lederne mottok lønn, andre godtgjørelser og bonuser på over fem millioner kroner før skatt i fjor. De to på topp er begge i selskaper eid av Næringsdepartementet – Christian Rynning-Tønnesen i Statkraft med 5,83 millioner kroner og Joachim Høegh-Krohn i Argentum med 5,1 millioner kroner.

– Vi er opptatt av at lederlønningene i selskaper med statlig eierandel skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende. Og det skal legges vekt på moderasjon, sier statssekretær Lars Jacob Hiim (H) i Næringsdepartementet.

Hiim vektlegger at det er styret i selskapene som fastsetter direktørens lønn.