Enklere hverdag for eldre bilførere: Regjeringen vil heve aldersgrensen for helseattest

I dag må man etter fylte 75 år gjennomgå en helseundersøkelse hos en lege for å kjøre bil. Regjeringen stiller seg imidlertid positive til Vegdirektoratets og Helsedirektoratets forslag om å heve aldersgrensen for helseattest fra 75 år til 80 år.

I dag må man etter fylte 75 år gjennomgå en helseundersøkelse hos en lege for å kjøre bil. Regjeringen stiller seg imidlertid positive til Vegdirektoratets og Helsedirektoratets forslag om å heve aldersgrensen for helseattest fra 75 år til 80 år. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

– Eldre i dag er friskere enn tidligere.

DEL

Vegdirektoratet og Helsedirektoratet leverte nylig en rapport hvor de anbefaler å heve aldersgrensen for helseattesten til 80 år. Regjeringen stiller seg positiv til anbefalingen og vil forenkle dagens regler.

Dette melder Samferdselsdepartementet i en pressemelding 21. februar.

Regelverket i dag krever at man etter fylte 75 år må gjennomgå en helseundersøkelse hos en lege. Oppfyller man helsekravene, vil legen gi vedkommende en helseattest med gyldighet inntil tre år.

Etter fylte 78 år, får man en helseattest med varighet inntil to år.

Nå vil altså Regjeringen myke opp reglene ved å heve aldersgrensen for helseattest fra 75 år til 80 år.

– Eldre i dag er friskere enn tidligere, og de har lang erfaring med å kjøre bil. Det er viktig å tilpasse regelverket etter dagens situasjon, og vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag. Derfor vil vi forenkle dagens regler for helseattest for eldre bilførere ved å heve aldersgrensen for å få helseattest fra 75 til 80 år, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier dagens eldre er friskere enn tidligere og at det følgelig er viktig å tilpasse regelverket deretter.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier dagens eldre er friskere enn tidligere og at det følgelig er viktig å tilpasse regelverket deretter. Foto:

– I tillegg til å heve aldersgrensen mener vi at det er tilstrekkelig at helseattesten fornyes hvert tredje år. Dette vil gi en betydelig forenkling for eldre bilførere, i tillegg til å frigjøre kapasitet hos fastlegene, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen.

Skjer før sommeren

Ifølge pressemeldingen sier hun at de ønsker å sørge for at eldre bilførere som ikke viser tegn til kognitiv svikt skal slippe å gjennomføre unødvendige tester.

– Vi er derfor tydelige på at kognitive tester ikke skal benyttes med mindre det er indikasjon på kognitiv svikt. Og vi skal sørge for at Helsedirektoratet informerer fastleger og fylkesmenn om dette, sier Michaelsen.

Helsedirektoratet vil få i oppdrag «å vurdere forskjellige metoder som på en effektiv måte fanger opp kognitiv svikt som kan påvirke førerferdigheter».

Endringene i regelverket som vil gi hevet aldersgrense for helseattest vil mest sannsynlig tre i kraft før sommeren heter det i pressemeldingen.

– Vi ønsker å gjøre endringer som gir eldre bilførere en enklere hverdag, uten at det går på akkord med trafikksikkerheten. Jeg vil nå be Vegdirektoratet utarbeide og sende på høring nødvendige forskriftsendringer. Vi tar sikte på at endringene vil kunne være på plass allerede i løpet av våren 2019, sier Dale.

Artikkeltags