- Usaklig og useriøs forskjellsbehandling fra Fylkesmannen

Stig Anders Ohrvik mener Fylkesmannen burde oppnevnt en settefylkesmann til å vurdere søknaden om grensejustering mellom Møre og Romsdal og Trøndelag.