24 millioner kroner mindre å rutte med neste år svekker kriminalomsorgens muligheter til å jobbe med de innsatte for å forebygge ny kriminalitet etter løslatelsen, advarer nestleder Asle Aase i det LO-tilsluttede Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund.

– Det er vanskelig å oppfatte dette som noe annet enn en styrt nedbygging av etaten, der målet kun er å gjennomføre soning av straffen, sier Aase.

– Med dette forslaget vil kriminalomsorgens budsjetter ha blitt kuttet med 174 millioner kroner siden Høyre og Fremskrittspartiet overtok i 2013, understreker han.

Over 1.000 tilfeller

Statsbudsjettet omtaler en situasjon med økende omfang av vold og trusler mot ansatte i norske fengsler.

Siden 2014 har det vært en dobling av antall registrerte volds- og trusselhendelser mot ansatte i norske fengsler, ifølge FriFagbevegelse. 508 hendelser i 2014 har vokst til 1.048 i fjor.

– Det er ingen ting som tilsier at det vil bli færre volds- og trusselhendelser med dette budsjettforslaget, advarer Aase.

Fengselsforbundet finner likevel også positive ting i budsjettforslaget, blant annet bygging av nye fengsler i Agder og utvidelse av soning med elektronisk kontroll.

Ap: sterkt bekymret

Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som er ny leder i justiskomiteen på Stortinget, deler de fengselsansattes bekymringer.

– Budsjettforslaget er en fortsatt nedbygging av kriminalomsorgen. Vi er sterkt bekymret for kvaliteten og innholdet i soningen. I tillegg fortsetter regjeringen med fengselsprosjektet i Nederland. De 300 millioner kronene som går dit, burde heller brukes i Norge, sier Vågslid.

At vold og trusler mot de ansatte er doblet siden 2014, mener hun skyldes manglende satsing på innholdet i soningen.

– Det er alvorlig at denne regjeringen ikke satser på innhold. Både rehabilitering og tilbakeføring til samfunnet lider under dette, mener Vågslid.

– Budsjettvinner

Himanshu Gulati (Frp) har vært statssekretær i Justisdepartementet og sitter nå i justiskomiteen på Stortinget. Han sier at kritikken er merkverdig.

– Krimomsorg er en av vinnerne i årets budsjett med en satsing på over 1 milliard kroner, blant annet med nytt fengsel i Agder. Så er det sånn at alle statlige etater, inkludert kriminalomsorgen, får et krav om effektivisering og avbyråkratisering på 0,5 prosent. Et slikt krav i offentlig sektor er riktig av hensyn til best mulig bruk av skattepengene, sier Gulati.

Han viser til at opptaket til fengselsutdanningen er økt, slik at det hvert år skal utdannes 125 flere fengselsbetjenter.

– Vold og trusler er noe vi tar på største alvor. Flere betjenter er et riktig skritt å gå for å redusere vold og trusler, mener Gulati.