Ny styreleder i Nordmørslista

Per Martin Kjønnø (til venstre) tar over som styreleder for Nordmørslista etter Stig Anders Ohrvik.

Per Martin Kjønnø (til venstre) tar over som styreleder for Nordmørslista etter Stig Anders Ohrvik.

DEL

Per Martin Kjønnø ble tirsdag valgt som styreleder for Nordmørslista på Nordmørslistas årsmøte i Kristiansund.

Kjønnø tar over etter Stig Anders Ohrvik, som nå – ifølge en pressemelding – vil konsentrere seg om valgkampen, som Nordmørslistas førstekandidat og ordførerkandidat i Kristiansund.

Pressemeldinga fra Nordmørslista er underskrevet av avtroppende styreleder Ohrvik og påtroppende Kjønnø.

Ohrvik blir fortsatt sittende i styret. Det gjør også Elisabeth Jørgenvåg, som er listas førstekandidat i fylkestingsvalget. Ny i styret er Jan Gjerde, som tar over som nestleder etter Linda Dalseg Høvik. Dalseg Høvik bli sittende i styret som styremedlem. Ny i styret er Arnfinn Vaag, tidligere kjent fra kommunepolitikk i Aure.

– Det er viktig å holde fast på at både sykehus og fødeavdeling i Kristiansund skal bestå, ikke bare til et eventuelt nytt sykehus i Molde er bygget, men for all framtid, sa avtroppende styreleder Ohrvik i sin tale til årsmøtet og understrekte – ifølge pressemeldinga – at det er viktig å holde fokus på Nordmørslistas kjernesaker.

I tillegg til sykehus og fødeavdeling, vedtok årsmøtet at å skille lag med Sunnmøre og Romsdal for å bli en del av Trøndelag, og skifte av helseforetak, uavhengig av regiontilknytning, skal være hovedsaker fram mot valget 2019.

I tillegg ble en rekke andre saker også vedtatt og videresendt til Nordmørslistas programarbeid som finner sted på Ringholmen i slutten av mai. Blant disse sakene er eldreomsorg, Aure rehab, beredskap og prehospitale tjenester, Campus Kristiansund, Romsdalsaksen, Halsafjordsambandet, Talgsjøforbindelsen, Edøyforbindelsen og Vinjefjordforbindelsen.

Det ble også vedtatt at Nordmørslista skal ha et enhetlig syn på vindkraft, og at lista er motstander av planene om å etablere vindmøllepark i Aure.

– For Nordmørslista vil alltid sakene som er til det beste for våre innbyggere være i fokus. Vi velger derfor å være positive til at andre partier nærmer seg våre saker og vår politikk. Det er til det beste for de aktuelle sakene at de får økt tilslutning, og velgerne våre vet at region og sykehus er våre saker, sier Ohrvik og Kjønnø.

Artikkeltags