Til Molde kom regjeringen med nyheten om 30 nye statlige arbeidsplasser. Til Kristiansund kom de med nyheten om at nå skal de spres bedre

Onsdag slapp statsråd Jan Tore Sanner (H) nyheten om 30 nye statlige arbeidsplasser til Molde. Samtidig kom statsråd Monica Mæland (H) til Kristiansund – ikke med arbeidsplasser, men med nyheten om at nå skal de spres bedre.