Følger med på det historiske klimamøtet: – Handling må til nå

200 land forsøker å bli enige om et felles klimaregelverk i Polen. Sluttresultatet er usikkert, men alle er enige om at det haster.