Utfordrer statsråden på Helse Midt-Norge sin siste anskaffelse

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

Senterpartiets helsepolitiske talsperson Kjersti Toppe.

DEL

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) har fremmet et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om statsråden vil gripe inn og sikre at Helse Midt-Norge deler opp sine anbud innen laboratorietjenester.

Saken det omhandler er fra forrige uke, da helseforetaket offentliggjorde at anbudet for disse tjenestene i helseforetakets område gikk til selskapet Aleris. Én av konsekvensene av dette er at Medi 3 i Kristiansund må legge ned driften sin, og byen mister dette tilbudet.

Bekymret

I sitt skriftlige spørsmål er Toppe bekymret for at dette kan føre til en monopolsituasjon, og på lengre sikt dyrere tjenester for helseforetaket

«Spørsmålsstiller mener det er flere konkret og alvorlige konsekvenser av denne beslutningen. Anskaffelsen fører i praksis til at tilbudet i Kristiansund opphører, der det årlig er blitt undersøkt totalt ca 7500 pasienter», skriver Toppe.

Her kan du lese Toppe sitt spørsmål i sin helhet.

Hun påpeker at det er regjeringens uttalte mål at det ikke skal oppstå monopolsituasjoner innen slike private helsetjenester, og viser til at Helse Sør-Øst i 2010 tildelte radiologiavtaler på en slik måte at én dominerende aktør fikk det meste av anbudet, og at helseforetaket etter dette endret praksisen sin til at minst to leverandører innen hvert sykehusområde ble tildelt anbud.

Toppe siterer en interpellasjon fremmet av Høie i 2011 da han var stortingsrepresentant:

«Etterlevelse av anskaffelsesregelverket er viktig, men ikke en garanti i seg selv for at det sikres et velfungerende marked. Innkjøp på velferdsområdet må sikre mangfold, valgfrihet, kvalitet, nærhet til tjenestene og forutsigbarhet for samarbeidspartnerne. Det er svært uheldig hvis den langsiktige konsekvensen av et anbud er at staten bidrar til at det ved neste korsvei ikke er et eksisterende marked. Da vil en kortsiktig økonomisk gevinst ved lav pris føre til monopoldanning og høy pris», skrev Høie i 2011.

Her kan du lese spørsmålet fra 2015 og Høie sitt svar i sin helhet.

Mangfold

Toppe fremmet et lignende skriftlig spørsmål i 2015 til Høie, men da mer generelt om statsråden ville sørge for at helseforetakene hadde delte anbud og forutsigbare og lengre kontraktsperioder. Den gang svarte Høie følgende:

«Det er videre korrekt som representanten Toppe påpeker, at jeg er opptatt av at en gjennom offentlige anskaffelser av helsetjenester må søke å sikre mangfold, valgfrihet, kvalitet, nærhet til tjenestene og forutsigbarhet for samarbeidspartnerne».

Toppe sendte inn sitt skriftlige spørsmål på mandag, og statsråden har således ikke svart ennå.

Artikkeltags