Stiller flere kritiske spørsmål om barnevernet

Erik Aukan (Frp) har sendt ordføreren en ny interpellasjon knyttet til forholdene i barnevernstjenesten i Kristiansund.