Slik er regjeringens havstrategi

Regjeringen la fram sin havstrategi på tirsdag formiddag.

Regjeringen la fram sin havstrategi på tirsdag formiddag.

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Nærings- og fiskeridepartementet og Olje- og energidepartementet har lagt fram sin havstrategi. Denne skal legge premissene for hvordan myndighetene skal satse på de forskjellige maritime næringene.

I en pressemelding har regjeringen selv pekt ut de viktigste tiltakene i strategien. De er som følger:

  • Gi marin og maritim næring muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000.
  • Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene
  • Styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bygge Norge som merkevare
  • Kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter
  • Øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen
  • Styrke kunnskapsgrunnlaget om havøkosystemenes rolle for den globale klimautviklingen
  • Legge til rette for forskningstokt til Antarktisk
  • Styrke geologisk kartlegging av petroleumsressurser og mineralforekomster i havet
  • Styrke petroleumsforskningen for å bidra til styrket internasjonal konkurransekraft for norsk petroleumsvirksomhet og havbaserte næringer generelt

Hele havstrategidokumentet kan du for øvrig lese her.

- Gjennom gode rammebetingelser, økt kunnskaps- og teknologiutvikling og styrking av næringenes internasjonale konkurransekraft skal vi videreutvikle de norske petroleum-, maritim og marine næringene. De norske havnæringene har betydelige potensiale til å skape både flere jobber og verdier, skriver stortingsrepresentant Helge Orten (H) i en pressemelding.

Les også: Dette tror næringslivet på Nordmøre om 2017

Demo 2000

Han mener den viktigste nyheten fra havstrategien er at regjeringer åpner for Demo 2000 i andre næringer enn offshorebransjen. Demo 2000 er et teknologiprogram som bidrar til teknologiutvikling i oljebransjen

- En stor nyhet i strategien er at vi vil gi marin og maritim næring de samme muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000. Dette bør treffe våre bedrifter veldig godt.

Stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Stortingsrepresentant Helge Orten (H).

Strategidokumentet viser også til hvor viktig havnæringene er i de forskjellige regionene i landet. Antall sysselsatte i bransjen er størst i Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. I Møre og Romsdal er det 25.800 sysselsatte i bransjen, og næringene står for 47 prosent av verdiskapingen i fylket.

Les også: Fornøyd med at flere områder utenfor Kristiansund åpnes for oljeleting

Skuffet

Opposisjonen er ikke like imponert over regjeringens havstrategi. Til NTB sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson, Else-May Botten, at strategien ikke inneholder nok konkrete tiltak.

- Jeg er skuffet over en strategi som framstår som uferdig. Her mangler handlekraft og konkrete tiltak, og mye av det som trekkes fram, burde vært gjennomført for lenge siden, sier Botten til NTB.

Les også: - Viktig at oljebransjen får flere leteareal

- Å videreutvikle havnæringene krever både ny teknologi, og fortsatt høy grad av innovasjon i bedriftene. Bedrifter har varslet om at muligheter til å teste ut nye løsninger i fullskala har vært en flaskehals. Det nye teknologiprogrammet vil kunne bidra til at flere prosjekter blir realisert og at flere jobber blir en realitet, skriver stortingsrepresentant Oskar Grimstad (Frp) i en pressemelding.

Både Orten og Grimstad mener strategien passer godt for Møre og Romsdal.

- Vi må fortsette å ta i bruk våre naturgitte fortrinn. Målet er at Norge skal være best på hav, også i fremtiden. Møre og Romsdal har lange tradisjoner for å leve av havet, og det er havet vi skal leve av i fremtiden. Vi skal fortsette å gjøre det vi allerede er god på og vi skal bidra til at det skapes nye jobber. Vi lager nå en havstrategi som omfatter alle havnæringene og som innebærer en betydelig satsing i årene som kommer, skriver de.

Les saker fra din kommune

Her har vi samlet nyheter fra kommunene på Nordmøre:

Kristiansund, Aure, Averøy, Eide, Halsa, Gjemnes, Tingvoll, Smøla, Sunndal, Surnadal, Rindal.

Artikkeltags