Regjeringen har laget en oversikt over den fylkesvise fordelingen av statsbudsjettet for 2019. Den gir en oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet. Den fylkesvise fordelingen er laget på bakgrunn av innspill fra fagdepartementene og Finansdepartementet.

Se oversikten for Møre og Romsdal her.

Her er noen av punktene som berører Nordmøre:

  • 20 millioner kroner til E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra.
  • Regjeringen foreslår å bevilge midler til utbedring av Gjemnessundbrua på E39.
  • Rv. 70 Gråura mellom Oppdal og Sunndal. Det prioriteres midler til mindre skredsikringstiltak på rv. 70.
  • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund med 5,6 millioner kroner til en samlet bevilgning på 6,6 millioner kroner i 2019.
  • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner til Kristiansund kommune til videre arbeid med prosjektet nytt opera- og kulturhus.
  • Høgskolesenteret i Kristiansund for å legge til rette for utdanningstilbod i Kristiansund: 8,4 mill. kroner . I 2018 fikk de 8,5 mill. kroner.