Eldreombudet til Ålesund: – Listhaug hiver mer bensin på bålet

Fylkeskommunen anbefalte sterkt at eldreombudet ble lagt til Kristiansund, men eldrestatsråd og sunnmøring Sylvi Listhaug sørget for å legge ombudet til Ålesund.