Et viktig tiltak for å få bukt med barnefattigdommen er at fattige familier får færre barn, mener Frps Christian Tybring-Gjedde.

Han sitter på Stortinget som representant for Oslo, fylket med flest barn som vokser opp i husholdninger med lav inntekt. I 2016 var andelen 17,6 prosent.

– Man kan ikke angripe dette med å si at bare de får økt barnetrygd, eller økte overføringer ellers, så vil barnefattigdommen reduseres. Du kan like godt si dette er en konsekvens av at de bruker penger som ikke går til barna, sier Christian Tybring-Gjedde til Dagsavisen.

Tar opp kampen for fattige barn 

I alt 101.000 barn under 18 år i Norge bodde i en husholdning med vedvarende lavinntekt i 2016, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå. Det utgjør 10,3 prosent av alle barn og er en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før.

– Får mange barn

54,5 prosent av barna bor i familier med innvandrerbakgrunn. Barn med familiebakgrunn fra Somalia, Syria, Irak, Afghanistan, Eritrea og Pakistan topper listen over barn som i familier med i lav inntekt

– Felles for dem som kommer fra disse landene er at de får veldig mange barn, og det bidrar selvsagt til situasjonen, sier Tybring-Gjedde og påpeker at familieplanlegging er helt vanlig blant nordmenn flest.

– Hvis du har ansvar for stadig flere barn, og du vet at du har en jobb med lav lønn eller du lever på offentlige ytelser og ikke har framtidsutsikter for å få mer, så har du et ansvar for egen livsførsel, og da mener jeg det er galt å bare fortsette å gi mer penger, sier Frp-politikeren.

– Tåkelegging og overformynderi

Kari Elisabeth Kaski, som er en av to Oslo-representanter for SV på Stortinget og partiets finanspolitiske talsperson, er ikke uventet uenig og kaller utspillet fra Tybring-Gjedde «overformynderi».

– I 1989 gikk Carl I. Hagen løs på alenemødre og mente de hadde en «uansvarlig livsførsel». I tiår har Frp heller ville være overformyndere enn politikere som tar ansvar. Samtidig ser vi jo hvordan denne regjeringen stadig kutter viktig støtte og hjelp til folk som er syke eller fattige.

– Dette utspillet er ikke ment til annet enn å tåkelegge at det på denne regjeringens vakt har blitt flere fattige barn, sier Kaski til NTB