Festet til langt på natt, men ingen ny «Optimist»-hendelse ...