Partnervold: Politiet er langt unna kravet

Politidistriktene sier de ikke har ressurser til å klare å vurdere gjentakelsesfaren i alle partnervoldsaker.

DEL

I Møre og Romsdal ble det registrert 69 partnervoldssaker i 2018. 46 av disse ble risikovurdert.

Politidirektoratet (POD) har bestemt at alle partnervoldssaker skal risikovurderes, for å vurdere sjansen for at volden gjentar seg i hvert enkelt tilfelle. De snaue 67 prosent politiet i vårt fylke har risikovurdert er langt unna dette. Men sammenliknet med de andre politidistriktene ligger Møre og Romsdal på den «positive» delen av statistikken.

Bare Nordland, Trøndelag og Sør-Vest hadde større prosent. saker risikovurdert.

Dette kommer fram i en artikkel i Politiforum.

Oslo politidistrikt registrerte flest partnervoldssaker (819) i fjor, av disse er 275 saker risikovurdert. Øst politidistrikt hadde 680 saker, bare 120 av disse ble risikovurdert.

Sør-Vest var eneste politidistrikt som risikovurderte tilnærmet alle sakene (529 av 567).

Seksjonssjef Kristin Elnæs i Politidirektoratet skriver i en e-post til Politiforum at mishandling og vold i nære relasjoner er et av de aller høyest prioriterte områdene i norsk politi.

– Dette er saker politiet tar på største alvor, sier hun.

Bakgrunnen for at risikovurderingene gjøres, er et krav fra Justis- og beredskapsdepartementet fra 2013.

– For dem som lever under risiko for å bli utsatt for alvorlig vold fra sin partner, er politiets risikovurdering av stor betydning. Risikovurderingen er et viktig verktøy som skal gi politiet et bedre grunnlag for å forebygge gjentakelser og nye episoder av vold mot partner, sier Elnæs.

Artikkeltags