Ny runde om politiorganisering

To år etter at Møre og Romsdal ble inndelt i fire geografiske driftsenheter, skal organiseringen evalueres.