Møre og Romsdal politidistrikt får mer penger

Hovedtrekket er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet.

Hovedtrekket er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Politidirektoratet kutter sentralt, og Møre og Romsdal politidistrikt er blant vinnerne - med totalt 60 nye stillinger.

DEL

Politidirektoratet varsler kutt både i direktoratet sentralt og i særorganer. Kuttene kommer som en følge av at politidistriktene skal prioriteres.

Hovedtrekket er at distriktene får mer penger enn før, mens det kuttes i både særorganer og Politidirektoratet, som har økt kraftig de siste årene, skriver Dagbladet.

Ressurser

– Det er ikke lenger noen vekstambisjon for Politidirektoratet. Nå er vi enige om at politidistriktene må få den ressurstilførselen de nå får, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård i forbindelse med det såkalte disponeringsskrivet for norsk politi som legges fram torsdag.

Politidirektoratet ønsker å bruke mer penger på politidistriktene slik at midlene fordeles på en annerledes måte enn de foregående 15 årene.

– Økonomimodellen vi har brukt før, har gjort at noen distrikter er blitt underfinansiert. Nå får særlig små distrikter mer ressurser enn tidligere, mens andre får mindre, sier Humlegård.

Bemanning

Fellestrekket for distriktene som får mer, er ifølge direktoratet at de har slitt med økonomien over tid, og at de har hatt bemanningsutfordringer.

Politidistriktene Innlandet, Nordland og Møre og Romsdal er blant vinnerne, mens Trøndelag politidistrikt, som er ett av politidistriktene som har hatt mest robust økonomi, får mindre å rutte med. Møre og Romsdal får 7,5 millioner kroner av de økte midlene.

Ifølge Politiforum er dette oversikten over stillingene:

Oslo: 15 stillinger (87 i fjor)
Øst: 33 (23)
Innlandet: 41 (27)
Sør-Øst: 20 (16) 
Agder: 22 (20)
Sør-Vest: 42 (33)
Vest: 19 (37)
Møre og Romsdal: 30 (17) 
Trøndelag: 34 (28)
Nordland: 19 (16)
Troms: 29 (20)
Finnmark: 30 (11)

30+30 stillinger

NRK skriver torsdag at også et etterslep på 30 stillinger skal dekkes inn, slik at det blir en oppbemanning på totalt 60 stillinger til politiet i Møre og Romsdal. Alt skal skje i løpet av 2017.

– Vi skal øke bemanningen i Møre og Romsdal med 60 stillinger i 2017. Dette er 30 nye årsverk. I tillegg kommer 30 stillinger der vi har ligget etter til nå, og som vi nå har fått hjelp til å tilsette folk i, sier politimester Ingar Bøen i Møre og Romsdal politidistrikt til NRK.

Leder Carl Marius Michelsen i Norsk Tjenestemannslag Politiet roser prioriteringene som nå gjøres, selv om han synes politidistriktene fortsatt burde fått mer penger.

Lønnsmedarbeidere fikk jobb - men har ikke lenger arbeidsoppgaver 

Artikkeltags