Politimesteren i Møre og Romsdal har ilagt en nordmøring i 30-årene et forelegg på 10.000 kroner for brudd på forurensningsloven.

Vedkommende skal ifølge forelegget ha unnlatt å sikre og/eller vedlikeholde en lekter som lå i Aure, noe som førte til at lekteren sank.

Dersom forelegget ikke blir vedtatt og saken går videre til retten, vil det bli lagt ned påstand om 12.000 kroner i bot.