Fikk bot og mistet lappen

DEL

KUN 99 kr for ALT på nett.

Ikke lenge etter årsskiftet ble nordmøringen tatt i en fartskontroll på E39 i Gjemnes. Nå må han både betale en bot på 8.000 kroner, være uten førerkort i tre måneder og avlegge full ny førerprøve.

Tillatt hastighet på stedet hor kontrollen ble utført, var 60 kilometer i timen. Mannen ble målt til 86 kilometer i timen. Han godtok ikke å miste førerkortet, og saken havnet derfor i retten. Her ga han en uforbeholden tilståelse.

– Retten kan ikke se at siktedes behov for førerkort i forbindelse med jobbsøknad kan tillegges vekt. Hensynet til trafikksikkerheten og allmenne hensyn må tillegges avgjørende vekt, skriver retten.

Artikkeltags