Denne ble stoppet på Averøya: - Føreren vedgikk at det var i overkant ...