Orkidé vil ha fylkesvise politidistrikter

Nordmøre og Romsdal politidistrikt er i dag ett av 27 politidistrikter. Politianalysen anbefaler at Norge har seks distrikter.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt er i dag ett av 27 politidistrikter. Politianalysen anbefaler at Norge har seks distrikter.

Artikkelen er over 4 år gammel

- Mindre kriminalitet og høyere oppklaringsprosent i små politidistrikter enn større og mer sentrale.

DEL

Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre (Orkidé) har kommet med sin høringsuttalelse til endring av politidistriktene.

Anbefalingen i politianalysen er at antall politidistrikter i Norge reduseres til seks, mot dagens 27 distrikter. Orkidé er ikke enig i at så få politidistrikter er veien å gå.

- Orkidé støtter at en endring av distriktsstrukturen kan være fornuftig, men er skeptisk til å opprette nye og større enheter uten geografisk sammenfall med øvrige relevante myndighets- eller forvaltningsorgan. Vårt råd blir derfor å etablere fylkesvise politidistrikter, skriver leder Ingunn Golmen til Justis- og beredskapsdepartementet på vegne av Orkidé.

Les også: - Politiet må ha kontakt med publikum

Må gjøres attraktivt

- Strukturendring ikke skal åpne for en sterk sentralisering av personell og kompetanse, men bygge på ønske om å styrke samordning, ledelse og den samlede ressursutnyttelsen. Desentrale strukturer i politiet må tillegges funksjoner og oppgaver som gjør politiyrket attraktivt, også rekrutteringsmessig. Politiets sivile gjøremål vil i en slik samlet vurdering kunne være en viktig premiss, og vil gi viktig sørvis og bygge nærhet til publikum som kriminalitetsforebyggende faktor. Asyl- og innvandringsfeltet er et relevant eksempel på dette, skriver Orkidé videre.

Kollegiet argumenterer med at en operasjonsledelse i Trondheim vil gi store avstander mellom operasjonsområde og operasjonsledelse, som vil medføre store konsekvenser for vår region. Orkidé er spesielt bekymret for redningsberedskapen og aktiviteten i Norskehavet.

- Kristiansundsregionen har en nasjonal posisjon som det operasjonelle senteret for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet, som står for ca. 1/3 av Norges petroleumsproduksjon. Det er av allmenn nasjonal interesse at beredskap knyttet til petroleumsnæringen ikke svekkes, skriver Golmen.

Les også: - Bare Kristiansund og Sunndal igjen om ti år

Mindre kriminalitet i små distrikter

Videre mener Orkidé at et land som Norge tilsier sterkt fokus på tilstedeværelse og rask responstid uansett bosted for befolkningen.

- I denne sammenheng er det verdt å merke seg at det statistisk er mindre kriminalitet og høyere oppklaringsprosent i små politidistrikter sammenlignet med større og mer sentrale, og at det derfor er grunn til å stille spørsmål ved bruken av begrepet «robust» som entydig argument for større enheter, skriver Orkidé i høringen.

- Videre viser vi til Gjørv-kommisjonens konklusjoner, og ønsker å påpeke at disse gikk på utfordringer knyttet til holdninger, kultur og ledelse, og at disse ikke blir ikke løst ved å sentralisere politiet og få vesentlig færre politidistrikt. Orkidé ønsker å oppfordre til at nasjonal politisk ledelse påser at politidirektoratet ikke forbereder eller iverksetter strukturelle tilpasninger/ omdisponeringer før disse eventuelt er vedtatt av Stortinget.

Artikkeltags