Prisen ble overrekt av Orkidéleder Ingunn Golmen, som viste til ekteparets mangeårige arbeid med å berike kulturlivet på Nordmøre.

«Med sitt brennende engasjement som prisvinnerne har utvist for utvikling av kor, sang og musikkmiljøet på Nordmøre i mer enn mannsalder, har de til fulle oppfylt Orkideprisen sine kriterier om å motivere til særlig innsats, til kompetanseoppbygging, til positiv markedsføring av regionen til samarbeid, og har ettertrykkelig satt Kristiansund og Nordmøre på kartet som en region der satsing på musikk, kunst og kultur er like verdsatt som satsing på næringsliv», heter det i begrunnelsen for å gi prisen til ekteparet Rensvik.

- I august vil jeg ha vært like lenge i Norge som i jeg har vært i England, og jeg er blitt i slekt med måsan, sa Margaret i sin takketale.