500 liter diesel pumpet på sjøen fra oppdrettsanlegg

500 liter diesel ble pumpet rett på sjøen fra SalMar sin oppdrettslokalitet Hjortholman på Smøla rett før jul.