Fortsatt høy dødelighet i oppdrettsbransjen, og det øker i Møre og Romsdal

Fiskehelserapporten konkluderer med at det er svak bedring i landet, men at det fortsatt er for høy dødelighet blant fisken.