-Dette er noe alle nordmenn skulle opplevd en gang i livet. Det er bare fantastisk å se hvilken ingeniørkunst som er bygd opp gjennom 50 år på sokkelen, sier Søviknes etter å ha åpnet Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen mandag. 

Det er det nylig sammenslåtte norske selskapet Aker BP som er operatør for utbyggingen som etter planen skal produsere olje i 20 år framover. Med utspring i leteselskapet Det Norske og oppkjøpet av BP Norge er det en ny middelstor norsk aktør som har ansvaret for oljefeltet vest av Karmøy. 

– Aker BP har høye ambisjoner for årene som kommer. Vi trenger denne type aktører på norsk sokkel. Det er ikke avgjørende at de er norske. Men det er bra at vi får opp en ny aktør som tenker litt annerledes og litt mer integrert enn andre, sier Søviknes til NTB. 

Omstilling

Feltet som leteselskapet Det Norske oppdaget i 2008 ble fullført innenfor tidsfristen og innenfor kostnadsrammene som ble satt. Ifølge selskapet har utbyggingen kostet 27,4 milliarder kroner. Ifølge Søviknes er dette ett av flere eksempler på en oljebransje som har omstilt seg i tøffe tider med kraftig oljeprisfall.

-Vi vil se det enda klarere når store prosjekter som Johan Sverdrup i Nordsjøen og Johan Castberg i Barentshavet nærmer seg realisering. På utbyggingen i Barentshavet er anslaget på utbyggingskostnadene halvert siden de begynte. Det er viktig at dette blir varige kostnadsreduksjoner som gjør at vi styrker konkurransekraften til norsk sokkel i framtiden, sier Søviknes. 

Avgjørende for velferd

Under åpningen på Ivar Aasen-plattformen la Søviknes vekt på at denne feltutbyggingen alene vil gi arbeidsplasser i anslagsvis 20 år framover. Med dagens oljepriser ligger man an til en inntjening på 100 milliarder kroner i feltets levetid. 

-Størsteparten av disse inntektene går rett i statskassen, og er helt avgjørende for framtidas velferdstjenester i Norge, sier Søviknes. 

Feltet er bygd ut med 15 brønner og skal sammen med nabofeltet Edvard Grieg eksportere oljen i en ny rørledning til Stureterminalen via Grane.