Optimistisk peptalk fra Lien til oljebransjen

Olje- og energiminister Tord Lien holdt en optimistisk tale på Offshore Strategikonferansen i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Olje- og energiminister Tord Lien holdt en optimistisk tale på Offshore Strategikonferansen i Stavanger. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Lien mener tiltakene i Kristiansund, Stavanger og Kristiansand har vært fornuftige.

DEL

Tross tøffe tider mener olje- og energiminister Tord Lien (Frp) at olje- og gassnæringen vil være Norges viktigste i tiår framover.

Lien deltok tirsdag på Offshore Strategikonferansen i Stavanger, som er en av olje- og gassnæringens viktigste møteplasser. Årets tema er ikke overraskende hvordan industrien skal takle den utfordrende situasjonen med lav oljepris og påfølgende stillingskutt og nedgangstider. Med utviklingen i oljeprisen anskueliggjort på skjermer bak seg, understreket Lien imidlertid at han er sikker på at trenden vil snu:

– Jeg oppfatter at det gjøres veldig, veldig mye godt arbeid mange steder nettopp for å møte disse utfordringene. Vi må aldri miste av syne at denne næringen kommer til å bli og skal forbli Norges største og viktigste næring i lang tid framover, sa han.

Overfor NTB vil han ikke spekulere på når trenden snur, men sier han er fast i troen på oppgangstider. Ikke i 2016, men det vil komme, mener Lien:

– Hvis du ser på den sterke veksten i forbruket av olje og at dagens pris ikke er forsvarlig for å opprettholde produksjon, så mener jeg på sikt at det er gitt at prisen vil gå opp igjen.

Medienes skyld

I likhet med flere andre talere tirsdag mener Lien at medienes svarte krigstyper og dommedagsprofetier påvirker folks negative inntrykk av bransjen. Blant annet frykter Hans-Christian Gabrielsen, 2. nestleder i LO, at slik omtale kan få konsekvenser for interessen blant unge når de velger utdanning. Tord Lien påpekte også at synet på industrien varierer geografisk:

– Noen ganger når jeg hører ordskiftet i mediene i andre steder i landet, høres det ut som det vi holder på med nå, er å slå av lyset på norsk sokkel så fort som mulig. Til dem som hevder det, må vi som er glad i denne industrien aldri slutte å minne om at de som skal slå av lyset på norsk sokkel, de er ennå ikke født, la olje- og energiministeren til.

Lien var også opptatt av hvilket eventyr norsk olje- og gassnæring har vært og ikke minst hvor utrolig den teknologiske utviklingen har vært:

– Dette er vi altfor lite stolt av!

Permitteringsregler

Dagens permitteringsregler var også et tema for flere av talerne i Stavanger. En samlet bransje krever en utvidelse til mulighet for 52 ukers permittering, spesielt for å sikre at kompetanse ikke forsvinner fra næringen. Regjeringen fastholder imidlertid at dagens ordning er god nok. De frykter at arbeidssøkere med 52 ukers permittering vil la være å søke jobber andre steder i landet i påvente av utviklingen i hjemregionen – den såkalte innlåsingseffekten. Tirsdag sa administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri at faren for innlåsingseffekt er sterkt overdrevet.

Statsråd Lien vil ikke spekulere på om det kan bli aktuelt å innføre 52 uker i framtida. Han henviser, i likhet med flere av sine regjeringskolleger den siste tiden, til det som allerede er lagt inn i budsjettet:

– Jeg tror det vi har gjort så langt er fornuftig, sette inn tiltak fra Kristiansand via Stavanger til Kristiansund, de områdene med utfordringer, i stedet for å gi utvidet permitteringstid i hele landet.

Artikkeltags